Κάθετες Λύσεις

Η εξειδίκευση των συνεργατών της SoftOne σε συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς, οδήγησε στην παραγωγή modules και διαδικασιών εντός του Soft1 πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθετων αγορών.


Παραγωγή και Τυποποίηση Ελαιολάδου

Για την κάλυψη των αναγκών του κλάδου της παραγωγής και τυποποίησης του ελαιολάδου οι συνεργάτες της SoftOne δημιούργησαν κάθετη λύση για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου

Περισσότερα εδώ


Εκπαίδευση

To Soft1EDU αποτελεί ένα μοναδικό στο είδος του λογισμικό για την ολοκληρωμένη διαχείριση οποιουδήποτε εκπαιδευτικού οργανισμού ανεξαρτήτως αντικειμένου και οποιουδήποτε μεγέθους

Περισσότερα εδώ


Υγεία Τεχνητός Νεφρός

Ολοκληρωμένη διαχείριση μονάδων τεχνητού νεφρού. Παρακολούθηση ασθενών, νοσηλευτικού προσωπικού, υλικών καθώς και προγραμματισμού τακτικών αλλά και έκτακτων αιμοκαθάρσεων.

Περισσότερα εδώ


Εμπορία Φυτοφαρμάκων

Το Soft1 AGROS Solution συγκεντρώνει όλα όσα χρειάζεται ένα σύγχρονο γεωπονικό κατάστημα σε μία λύση μηχανογράφησης, προσφέροντας οργάνωση, ταχύτερη εκτέλεση εργασιών και αποφυγή λαθών.

Περισσότερα εδώ


Τεχνικές - Κατασκευαστικές

Οι συνεργάτες της SoftOne ανέπτυξαν μια ακόμη κάθετη λύση για να καλύψουν τις ανάγκες του κλάδου των τεχνικών και των κατασκευαστικών εταιρειών

Περισσότερα εδώ