Παραγωγή και Τυποποίηση Ελαιολάδου

Για την κάλυψη των αναγκών του κλάδου της παραγωγής και τυποποίησης του ελαιολάδου οι συνεργάτες της SoftOne δημιούργησαν κάθετη λύση για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου.


Για την κάλυψη των αναγκών του κλάδου της παραγωγής και τυποποίησης του ελαιολάδου οι συνεργάτες της SoftOne δημιούργησαν κάθετη λύση ώστε οι επιχειρήσεις του κλάδου να μπορούν:

 • Να οργανώσουν πλήρως την εμπορική, λογιστική και χρηματοοικονομική λειτουργία του οργανισμού
 • Να παρακολουθήσουν το σύνολο των πρώτων υλών που χρησιμοποιούν (λάδι, υλικά συσκευασίας…) με όλες τις ιδιαιτερότητες του κάθε υλικού.
 • Να αποτυπώσουν την παραγωγική διαδικασία τυποποίησης του ελαιολάδου και την μετατροπή του από χύμα σε συσκευασμένο προϊόν με δυνατότητα αποτίμησης του κόστους του.
 • Να παρακολουθήσουν τις δεξαμενές φύλαξης του λαδιού ως προς τα υπόλοιπο αλλά και ως προς την ποιότητα του λαδιού που περιέχουν.
 • Να διαχειριστούν τους παραγωγούς και τους ελαιοτριβείς :
  • Παρακολούθηση της συμφωνίας που με τον παραγωγό και το ελαιοτριβείο και ως προς τις ποσότητες και ως προς τις αξίες (πόσο λάδι έχουν ακόμα, πόσο μας πούλησαν σε ποια τιμή και πότε)
  • Παρακολούθηση των πιστοποιητικών των παραγωγών για την περίπτωση του βιολογικού ελαιολάδου και έλεγχο της μέγιστης ποσότητας που μπορεί να παραληφθεί για κάθε πιστοποιητικό και παραγωγό.
  • Παρακολούθηση των παραγωγών ανά καθεστώς ΦΠΑ και έκδοση των παραστατικών αγορών για εκείνους του ειδικού καθεστώτος.
  • Παρακολούθηση της οικονομικής καρτέλας των ελαιοτριβείων και των παραγωγών.
 • Να χαρακτηρίσουν κάθε παραλαβής ελαιολάδου με παρτίδα στην οποία περιγράφονται τα πλήρη χαρακτηριστικά της ποσότητας λαδιού που παραλαμβάνεται.
 • Να χαρακτηρίσουν κάθε τελικό προϊόν με παρτίδα στην οποία περιγράφονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του είδους όπως η οξύτητα, ο αριθμός των υπεροξειδίων, οι σταθερές K232 και K270 κ.α.)
 • Να έχουν απόλυτη ιχνηλασιμότητα τόσο προς τα εμπρός (πελάτης) όσο και προς τα πίσω (προμηθευτής-παραγωγός) της παραγωγικής διαδικασίας με δυνατότητα ανάκλησης όποιας ποσότητας από την αγορά.
 • Να παρακολουθήσουν αποτελεσματικά και τις παράλληλες δραστηριότητες των επιχειρήσεων του κλάδου όπως για παράδειγμα την τυποποίηση βρώσιμης ελιάς, αποξηραμένων φρούτων κ.α.
 • Και τέλος τους δίνεται η δυνατότητα λήψης οικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων ανά κέντρο κόστους και Business unit για την εξαγωγή πολύτιμων πληροφοριών για την αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία του οργανισμού (P&L).

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας