Τεχνικές – Κατασκευαστικές

Οι συνεργάτες της SoftOne ανέπτυξαν μια ακόμη κάθετη λύση για να καλύψουν τις ανάγκες του κλάδου των τεχνικών και των κατασκευαστικών εταιρειών


Οι συνεργάτες της SoftOne ανέπτυξαν μια ακόμη κάθετη λύση για να καλύψουν τις ανάγκες του κλάδου των τεχνικών και των κατασκευαστικών εταιρειών με αντικειμενικό σκοπό την :

 • Διαχείριση πολλαπλών τεχνικών έργων και κέντρων κόστους.
 • Σύνταξη προϋπολογιστικού πίνακα κοστολόγησης του έργου και χρονοδιάγραμμα (Gantt) ανάπτυξης του.
 • Αρχεία ειδών & υπηρεσιών.
 • Αρχείο εργαζομένων, συνεργείων, προσωπικού.
 • Διαχείριση αγορών, υλικών και συμφωνιών με τους προμηθευτές
 • Ποσοτική και κοστολογική παρακολούθηση υλικών, εργατικών, και λοιπών πόρων ανά έργο.
 • Στοιχεία προμηθευτών, συνεργείων, εργατών.
 • Διαχείριση επιταγών και χρηματοοικονομικών λογαριασμών.
 • Διαχείριση Πληρωμών / εισπράξεων / παρουσιών εργατών και συνεργείων ανά έργο.
 • Παρακολούθηση εσόδων - εξόδων εισπράξεων και πληρωμών ανά έργο.
 • Εκτύπωση και αυτόματη αποστολή με Email του φορολογικού παραστατικού στον πελάτη.
 • Εκτύπωση των παραστατικών εισπράξεων και πληρωμών
 • Στατιστικά αποτελέσματα και εκτυπώσεις για την συνολική δραστηριότητα της επιχείρησης και απολογιστικό αποτέλεσμα ανά έργο σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό που καταρτίστηκε αρχικώς.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας