Υγεία Τεχνητός Νεφρός

Η λύση προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες διαχείρισης πληροφοριακών στοιχείων ασθενών συμπεριλαμβανομένων αυτών που απαιτούν οι ασφαλιστικοί φορείς,
αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων με σύγκριση έναντι των φυσιολογικών τιμών, αναλυτικού εβδομαδιαίου προγράμματος αιμοκάθαρσης,
αναλωσίμων υλικών καθώς και όλων των σχετικών εγγράφων.

Πιο αναλυτικά η λύση περιλαμβάνει:

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΙΣ
 • Αυτόματη δημιουργία προγράμματος αιμοκαθάρσεων
 • Παρακολούθηση αναλώσιμων υλικών και φαρμάκων ανά αιμοκάθαρση
 • Δυνατότητα σύνδεσης με μηχανές αιμοκάθαρσης για άμεση ανταλλαγή δεδομένων (πχ σφίξεις, ροή αίματος κλπ)
ΝΟΣΗΛΕΙΑ
 • Πορεία νοσηλευτικής αγωγής
 • Ιστορικό νοσηλείας ασθενούς
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 • Αρχείο εξετάσεων ανά ασθενή
 • Τύποι εξετάσεων (αιματολογικές, καλλιέργειες κλπ).
 • Δυνατότητα προσθήκης νέων εξετάσεων
 • Όρια δεικτών ανά ηλικία και φύλο.
 • Δυνατότητα προσθήκης ή αλλαγής ορίων
 • Αναλυτική παρακολούθηση φαρμακείου μονάδας και φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • Παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής ανά ασθενή
 • Στατιστικές εκτυπώσεις
ΒΑΡΔΙΕΣ
 • Αυτόματος προγραμματισμός αιμοκαθάρσεων ανά βάρδια, ασθενή και διαθέσιμο μηχάνημα
 • Παρακολούθηση προγραμματισμένων και έκτακτων αιμοκαθάρσεων
 • Άμεση απεικόνιση διαθέσιμων μηχανημάτων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
 • Προσωπικό πρόγραμμα εξετάσεων και αιμοκαθάρσεων ανά νοσηλευτή και γιατρό
 • Ομαδικό πρόγραμμα τμημάτων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • Πληθώρα λειτουργιών στη διάθεση των χρηστών για τη γρήγορη επικοινωνία τους με πολλαπλούς τρόπους όπως: email, alerts μέσα από το περιβάλλον της εφαρμογής.
 • Δυνατότητα συγχρονισμού των επαφών του Outlook
 • Αυτόματη παραγωγή προ-τιμολογίων ανά ασφαλιστικό ταμείο και ομαδοποίησή τους ανά ασθενή και εξετάσεις
 • Αυτόματη ανάλωση υλικών για την παρακολούθηση αποθήκης
 • Κατάσταση προτεινόμενων αναλώσιμων
 • Κατάσταση ελλείψεων αναγκών αναλώσιμων ανά βάρδια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 • Ενημέρωση βιβλίων Γ' κατηγορίας
 • Πλήρης διαχείριση παγίων στοιχείων
 • Έντυπα ΦΠΑ
 • Εκτύπωση Ισολογισμού Χρηματοροές
ΕΝΤΥΠΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • Απογραφικό δελτίο ασθενή ΥΣΕ σύμφωνα με τα πρότυπα του υπουργείου Υγείας
 • Κατάσταση αναλωθέντων υλικών ανά βάρδια
 • Μηνιαίο δελτίο μεταφοράς (ΤΑΞΙ)
 • Μηνιαία βεβαίωση προς ταμεία

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας