Προμήθειες Πωλητών

Οι Προμήθειες Πωλητών (bonus) είναι module που αφορά τον σχεδιασμό και υπολογισμό προμηθειών πωλητών βασισμένο σε ποικίλα σενάρια.


Οι προμήθειες πωλητών (bonus) είναι module που αφορά τον σχεδιασμό και υπολογισμό προμηθειών πωλητών βασισμένο σε ποικίλα σενάρια.

Δίνει την δυνατότητα σχεδιασμού του τρόπου υπολογισμού προμηθειών πωλητών ή εισπρακτόρων με σταθερό, κλιμακούμενο ή και επί margin ποσοστού βασισμένου στον τζίρο των πωλήσεων (με όποιο κριτήριο πχ. περιοχή, εμπορική κατηγορία είδους, κατηγορία πελάτη…) ή στην αξία των αποφορολογημένων εισπράξεων (ολικά ή και τμηματικά).

Ταυτόχρονα δίνει την δυνατότητα λήψης στατιστικών και αναφορών ημερομηνιακά, ανά πωλητή και ανά σενάριο ενώ καταγράφει και τον τρόπο απόδοσης των προμηθειών.

Για παράδειγμα σενάριο προμήθειας πωλητή: «επί του μικτού κέρδους (ανά είδος ή ανά πελάτη) των εισπραχθέντων παραστατικών μετά την αποφορολόγηση τους ακόμα και στην περίπτωση που η εξόφληση γίνεται με επιταγή» χωρίς την ύπαρξη του εν λόγω Module είναι αδύνατο να υπολογιστεί.


Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας